Zpět do obchodu

Registrace

půjčovné ZDARMA-hradíte pouze dopravu! (pouze ČR)

Můžete si půjčit pomůcku na trénink, kemp nebo na nábor.(pouze v ČR)

0 Kč / ks

půjčovné ZDARMA-hradíte pouze dopravu! (pouze ČR)

Kód: 07

Detailní popis produktu

- půjčovné pomůcky je zdarma
- 1 ks samolepicího plíšku zdarma pro váš starší míč
- platíte pouze dopravu tam i zpět 370,- Kč
- dopravu zpět zajistí naše společnost
 
Návod na lepení železných úchytů:
Starší míč nejprve důkladně očistíme od mastnoty a nečistot
technickým benzínem. Ze železného úchytu odstraníme
papír a úchyt silně přitlačíme na očistěné místo po dobu 4 sekund.

Za 24 hodin můžeme míč začít používat!

VIDEO: metodické video - Ivan Pelikán
 
Výňatek z obchodních podmínek:
 8. Půjčovní řád (pouze pro Českou republiku)
8.1. Účel a cíl
8.1.1.  Půjčovní řád je zpracován pro potřeby půjčování volejbalové pomůcky HANGBALL TRAINER  za cenu 2850,- Kč (dvatisíceosmsetpadesát korun) patřící společnosti STEBA VOLLEY s.r.o.
8.2. Všeobecné podmínky pronájmu
8.2.1. Zahájením pronájmu se rozumí převzetí předmětu nájemcem, který je doručen dopravcem nebo osobním převzetím.  Smluvní strany jsou povinny,  při osobním převzetí, potvrdit podpisem dodací list. Předmět pronájmu je pronajímatelem vždy nájemci přenechán na dobu určitou a to 14 dní, s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Pronajímatel je vlastníkem volejbalové pomůcky  HANGBALL TRAINER, kterou dává do pronájmu  nájemci.
 8.2.2. Cena pronájmu je 0,- Kč. K nájmu je dodán 1 ks samolepicího plíšku zdarma.
 8.2.3. Nájemce je povinen zaplatit  předem, na vystavenou fakturu 370,- Kč za dopravu tam i zpět. Při osobním převzetí není třeba hradit dopravu.
 8.2.4. Po ukončení pronájmu je nájemce povinen zajistit  vracení a to předáním nepoškozeného  předmětu nájmu kurýrovi dopravní společnosti DPD v zajištěném tubusu. Dopravu zajišťuje pronajímatel.
 8.3. Nájemce je povinen
8.3.1. Vypůjčený předmět užívat tak aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo odcizení
8.3.2. Nepřenechat  pronajatý předmět do podnájmu, ani jej nechat jinak užívat třetím osobám
8.3.3. Pokud nájemce vypůjčený předmět včas nevrátí nebo vůbec, souhlasí s tím, že uhradí plnou cenu pronajaté pomůcky 2850,-Kč (dvatisíceosmsetpadesát korun)
8.3.4. Nájemce prohlašuje, že půjčenou věc použije pouze k úkonům pro daný předmět obvyklým, a že bude s věcmi nakládat běžným způsobem. Zároveň prohlašuje, že si je vědom zásad používání předmětu, stavu předmětu a bere při jeho používání ohled na ochranu zdraví svého i osob nacházejících se v blízkém okolí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené nájemcem při manipulaci s pronajatým předmětem. V případě úrazu, jiné zdravotní komplikace či hmotné škody – vše způsobené pronajatým předmětem či při jeho používání – na sebe bere nájemce veškerou zodpovědnost, jedná na vlastní riziko, nemůže nárokovat na pronajímateli žádné odškodnění a vzdává se tak možnosti dovolání tohoto nároku u soudu.
8.3.5  Upozornění pro bezpečné zacházení s magnetem! Před používáním pomůcky je nutné si přečíst bezpečnostní pokyny (součást zásilky) pro správné zacházení s magnetem!  
- půjčovné pomůcky je zdarma
- 1 ks samolepicího plíšku zdarma pro váš starší míč
- platíte pouze dopravu tam i zpět 370,- Kč
- dopravu zpět zajistí naše společnost
 
Návod na lepení železných úchytů:
Starší míč nejprve důkladně očistíme od mastnoty a nečistot
technickým benzínem. Ze železného úchytu odstraníme
papír a úchyt silně přitlačíme na očistěné místo po dobu 4 sekund.

Za 24 hodin můžeme míč začít používat!

VIDEO: metodické video - Ivan Pelikán
 
Výňatek z obchodních podmínek:
 8. Půjčovní řád (pouze pro Českou republiku)
8.1. Účel a cíl
8.1.1.  Půjčovní řád je zpracován pro potřeby půjčování volejbalové pomůcky HANGBALL TRAINER  za cenu 2850,- Kč (dvatisíceosmsetpadesát korun) patřící společnosti STEBA VOLLEY s.r.o.
8.2. Všeobecné podmínky pronájmu
8.2.1. Zahájením pronájmu se rozumí převzetí předmětu nájemcem, který je doručen dopravcem nebo osobním převzetím.  Smluvní strany jsou povinny,  při osobním převzetí, potvrdit podpisem dodací list. Předmět pronájmu je pronajímatelem vždy nájemci přenechán na dobu určitou a to 14 dní, s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Pronajímatel je vlastníkem volejbalové pomůcky  HANGBALL TRAINER, kterou dává do pronájmu  nájemci.
 8.2.2. Cena pronájmu je 0,- Kč. K nájmu je dodán 1 ks samolepicího plíšku zdarma.
 8.2.3. Nájemce je povinen zaplatit  předem, na vystavenou fakturu 370,- Kč za dopravu tam i zpět. Při osobním převzetí není třeba hradit dopravu.
 8.2.4. Po ukončení pronájmu je nájemce povinen zajistit  vracení a to předáním nepoškozeného  předmětu nájmu kurýrovi dopravní společnosti DPD v zajištěném tubusu. Dopravu zajišťuje pronajímatel.
 8.3. Nájemce je povinen
8.3.1. Vypůjčený předmět užívat tak aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo odcizení
8.3.2. Nepřenechat  pronajatý předmět do podnájmu, ani jej nechat jinak užívat třetím osobám
8.3.3. Pokud nájemce vypůjčený předmět včas nevrátí nebo vůbec, souhlasí s tím, že uhradí plnou cenu pronajaté pomůcky 2850,-Kč (dvatisíceosmsetpadesát korun)
8.3.4. Nájemce prohlašuje, že půjčenou věc použije pouze k úkonům pro daný předmět obvyklým, a že bude s věcmi nakládat běžným způsobem. Zároveň prohlašuje, že si je vědom zásad používání předmětu, stavu předmětu a bere při jeho používání ohled na ochranu zdraví svého i osob nacházejících se v blízkém okolí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené nájemcem při manipulaci s pronajatým předmětem. V případě úrazu, jiné zdravotní komplikace či hmotné škody – vše způsobené pronajatým předmětem či při jeho používání – na sebe bere nájemce veškerou zodpovědnost, jedná na vlastní riziko, nemůže nárokovat na pronajímateli žádné odškodnění a vzdává se tak možnosti dovolání tohoto nároku u soudu.
8.3.5  Upozornění pro bezpečné zacházení s magnetem! Před používáním pomůcky je nutné si přečíst bezpečnostní pokyny (součást zásilky) pro správné zacházení s magnetem!  
Kategorie: E-shop
Hmotnost: 20 kg
Dostupnost: Skladem
0 Kč / ks
Zpět do obchodu